@wszuwarach

"Europejski Fundusz Rolny Na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie." Operacja pod nazwą "Rozpoczęcie działalności gospodarczej – sklep internetowy Szuwary" mająca na celu umożliwienie rozpoczęcia działalności gospodarczej, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na Lata 2014-2020 . Przewidywany wynik operacji: osiągnięcie wskaźników założonych we wniosku.

Logo Unii EuropejskiejLeader logoLokalna Grupa Działania Warmiński Zakątek logoProgram Rozwoju Obszarów Wiejskich logo
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”